Islam dan Perpaduan Masyarakat

 
2.5 Islam dan Perpaduan Masyarakat
 

Nilai Sejagat dalam Agama Membentuk Perpaduan

1. Toleransi

 • Bekerjasama dalam pelbagai urusan pekerjaan
 • Menghormati tempat ibadat
 • Tiada paksaan dalam beragama

2. Kasih Sayang

 • Mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama
 • Membantu mereka yang memerlukan

3. Kesederhanaan

 • Bersederhana dari pelbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap dan berpakaian

4. Perdamaian

 • Bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai
 • Tidak menjadi pencetus pergaduhan
 

Nilai Kemanusiaan Menjamin Kesejahteraan

1. Hubungan Manusia dengan Tuhan

 • Mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan yang dituntut agama

2. Hubungan Manusia dengan Manusia

 • Berbaik sangka dan saling menghormati sesama manusia

3. Hubungan Manusia dengan Alam Sekitar

 • Memelihara, memulihara dan mengindahkan alam sekitarw