Agama Islam dalam Pentadbiran

 
2.3 Agama Islam dalam Pentadbiran
 

Pada abad ke-15, agam Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri.

Hukum Kanun Melaka dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-undang 99 Perak.

 
 

Zaman Penjajahan British

  • Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing
  • Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat
 

Zaman Pendudukan Jepun

  • Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing
  • Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam