Ketua Negeriku

 
1.3  Kedudukan Raja Pada Zaman Kini
 

Peringkat Sistem Pemerintahan

  • Terdapat dua peringkat dalam sistem ini:

Peringkat Persekutuan

Peringkat Negeri

- Ketua negara ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong

- Ketua negeri terdiri daripada :

  • Sultan

  • Raja

  • Yang di-Pertuan Besar/ Yang di-Pertuan Negeri

- Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri

- Ketua kerajaan negeri ialah Menteri Besar atau Ketua Menteri

 

- Yang di-Pertuan Agong menjalankan kuasa pemerintahan mengikut undang-undang negara dengan dinasihati oleh jemaah menteri

- Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat 5 tahun sekali

 

Sistem Pemerintahan Sebelum Kemerdekaan Hingga Sekarang

  • Terdapat 3 peringkat dalam sistem ini:

Sistem Pemerintahan

Zaman Kerajaan Melayu Awal

- Sultan ialah ketua kerajaan 

- Sultan berkuasa mutlak 

- Semua keputusan berkaitan undang-undang dan pentadbiran terletak di tangan Sultan

Zaman Pentadbiran British

- Institusi raja dikekalkan dengan Sultan sebagai ketua negeri 

- Sultan hanya sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat bagi negerinya 

- British menjadi penasihat kepada Sultan di setiap negeri dalam hal ehwal pentadbiran

Pada Masa Kini

- Wujudnya institusi Yang di-Pertuan Agong 

- Kuasa Yang di-Pertuan Agong atau Sultan tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan atau Negeri 

- Pentadbiran Negara diuruskan oleh Perdana Menteri 

- Pentadbiran kerajaan negeri diuruskan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri