Perubahan Zaman Air Batu Akhir

 
2.5   Perubahan Zaman Air Batu Akhir
 
Kesan perubahan suhu yang meningkat pada Zaman Air Batu Akhir terhadap bentuk fizikal dan hidupan di bumi
 
Glasier menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi
 • Air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung  membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi.
 • Lebihan air yang dibawa akan melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi.
 
Perubahan paras air laut
 • Satu daripada kesan penting perubahan Zaman Air Batu ialah rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini.
 • Kesannya, berlaku perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter
 
Pembentukan tasik air tawar
 • Great Lakes, Kanada
 • Tasik Dayang Bunting, Malaysia
 
Kepupusan binatang Zaman Pleistosen
 • Mamot
 • Sloth
 • Harimau bertaring
 

 

 
 
Radiasi bumi
 • Bumi mula mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk.
 • Kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi.