Merumus adab terhadap guru yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud guru
  2. Menerangkan hukum beradab terhadap guru berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menjelaskan adab terhadap guru
  4. Mengaplikasi adab terhadap guru
  5. Menganalisis kepentingan beradab terhadap guru
  6. Merumus adab terhadap guru
  7. Sentiasa menghormati guru dengan mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas