Pendidikan Islam

Bab 6 : Adab

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang adab dalam Pendidikan Islam. Pertama, kita akan belajar tentang adab berpakaian yang menepati syarak. Kita akan mempelajari maksud dan hukum menutup aurat serta dalil naqli yang menyokongnya. Kedua, kita akan belajar tentang adab beriadah yang menepati syarak. Kita akan memahami maksud beriadah dan dalil naqli yang menggariskan hukum beriadah. Ketiga, kita akan belajar tentang adab berjiran yang menepati syarak. Kita akan memahami maksud jiran dan dalil naqli yang mengajar kita untuk beradab terhadap jiran. Terakhir, kita akan belajar tentang adab terhadap guru yang menepati syarak. Kita akan mempelajari maksud guru dan dalil naqli yang menggariskan hukum beradab terhadap guru. Dengan memahami dan mengamalkan adab-adab ini, kita akan menjadi individu yang beradab dan istiqamah dalam kehidupan kita.