Merumus dan menghayati hadis memuliakan tetamu serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan tuntutan hadis berdasarkan bacaan dan terjemahannya
  2. Menyatakan maksud tetamu
  3. Mengaplikasi adab memuliakan tetamu
  4. Menganalisis kepentingan memuliakan tetamu
  5. Mengamalkan dan menghayati tuntutan hadis dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini