Memuliakan Tetamu

9  Memuliakan Tetamu

 • Tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis.
 • Hukum memuliakan tetamu ialah wajib.
 • Hal ini sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT dan hari akhirat.
 
Hadis Nabi SAW

 

Maksudnya:

Daripada Abu Shuraih Al-Khuzai RA bahawa Nabi SAW bersabda: "Dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka dia hendaklah memuliakan tetamunya." 

(Riwayat Al-Bukhariy dan Muslim)

 

Hadis tersebut menuntut setiap Muslim supaya menerima kedatangan tetamu, melayani dan memuliakannya.

 

Cara memuliakan tetamu:

 • Menyediakan juadah
 • Memberikan layanan yang baik dan ikhlas
 • Menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu
 • Memberi salam dan bertanya khabar
 • Menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira
 

Kepentingan memuliakan tetamu:

 • Mendapat pahala
 • Mengukuhkan perpaduan
 • Mengeratkan silaturrahim
 • Mengikuti sunnah nabi 
 • Menyemai kasih dan sayang