Pendidikan Islam

Bab 2 : Hadis

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang Hadis, iaitu kumpulan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad. Kami akan fokus untuk memahami dan menghayati Hadis yang mengajar kami untuk menghormati dan memuliakan tetamu kami. Kita akan belajar cara membaca dan memahami Hadis, dan juga cara menerapkan ajarannya dalam kehidupan seharian kita dengan adab dan konsisten. Kami juga akan membincangkan kepentingan tetamu dan kepentingan mereka dalam Islam.
Nota Ringkas