Membaca ayat yang mengandungi bacaan mim sakinah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar syafawi, ikhfak syafawi dan idgham mislain dengan betul
  2. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar syafawi, ikhfak syafawi dan idgham mislain dengan betul dan bertajwid
  3. Mengaplikasi bacaan izhar syafawi, ikhfak syafawi dan idgham mislain dengan betul dan bertajwid
  4. Mengamalkan bacaan Al-Quran dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini