Menghafaz dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghafaz surah At-Takathur dengan betul
  2. Menghafaz surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid
  3. Mengamalkan hafazan surah At-Takathur dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah