Membaca dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid
  2. Membaca surah At-Takathur dan mengamalkannya dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini