Sejarah

Bab 7 : Membina Kesejahteraan Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana kita dapat membina kesejahteraan negara.

Pertama, kita perlu menyatakan usaha-usaha perpaduan dan integrasi nasional.
Usaha ini penting untuk memastikan semua rakyat Malaysia hidup harmoni dan bersatu padu.

Kita juga akan mempelajari tentang pembentukan dasar pendidikan kebangsaan.
Dasar ini penting untuk memastikan setiap individu mendapat pendidikan yang berkualiti dan merangkumi nilai-nilai kebangsaan.

Dengan memahami topik ini, kita akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.