Form 4

Sejarah
Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita

Form 5

Sejarah
Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia
Membina Kesejahteraan Negara
Membina Kemakmuran Negara
Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia
Peranan Malaysia dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa
Usaha Mengekalkan Kelestarian Global