Form 4

Sejarah
Persekutuan Tanah Melayu 1948
Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Form 5

Sejarah
Membina Kesejahteraan Negara