Perniagaan

Bab 2 : Pengurusan sumber fizikal dan teknologi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Perniagaan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pengurusan sumber fizikal dan teknologi dalam perniagaan. Kita akan mempelajari tujuan mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi perniagaan dan prosedur yang perlu diikuti.

Pengurusan sumber fizikal adalah penting kerana ia membantu perniagaan beroperasi dengan lancar dan berkesan. Kita akan belajar bagaimana mengurus aset fizikal seperti bangunan, peralatan, dan inventori.

Selain itu, kita juga akan mempelajari teknologi yang digunakan dalam perniagaan seperti sistem komputer, perisian, dan laman web.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat mengurus sumber fizikal dan teknologi dengan baik dalam perniagaan kita.