Form 4

element 02
Perniagaan
element 02
Tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan 
Perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan
element 02
Trend semasa dalam perniagaan 
Peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau

Form 5

element 02
Perniagaan