Pendidikan Islam

Bab 4 : Feqah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang pelbagai aspek ibadah Islam. Pertama, kita akan memahami ritual dan kepentingan Haji dan Umrah, ziarah ke Mekah. Kedua, kita akan belajar tentang kepentingan Qurban dan Akikah iaitu perbuatan menyembelih haiwan kerana Allah. Ketiga, kita akan meneroka konsep Sembelihan iaitu cara menyembelih haiwan yang betul mengikut garis panduan Islam. Akhir sekali, kita akan mengkaji Muamalat, yang merujuk kepada prinsip Islam dalam menjalankan transaksi kewangan dan urusan perniagaan. Kami juga akan belajar cara menerapkan ajaran ini dengan cara yang hormat dan konsisten.
Latihan untuk bab ini