Matematik

Bab 8 : Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang ukuran serakan untuk data tidak terkumpul. Penyerakan merujuk kepada cara penyebaran atau penyebaran data. Kita akan belajar tentang ukuran serakan yang berbeza, seperti julat, sisihan min dan sisihan piawai. Kita juga akan mempelajari cara membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data menggunakan plot batang-dan-daun dan plot titik. Pada akhir bab ini, kita akan dapat membuat kesimpulan berdasarkan penyebaran data.