Serakan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud serakan
  2. Membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang-dan-daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan.
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Tutor: Cikgu Maria

Selasa 20 Sep 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini