Matematik Tambahan

Bab 2 : Fungsi Kuadratik

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik Tambahan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang fungsi kuadratik.
Kita akan mulakan dengan memahami persamaan kuadratik dan ketaksamaan.
Kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan persamaan ini menggunakan kaedah melengkapkan kuasa dua dan formula kuadratik.
Kita juga akan meneroka pelbagai jenis punca yang boleh dimiliki oleh persamaan kuadratik.
Selain itu, kita akan belajar cara membentuk persamaan kuadratik daripada punca yang diberikan.
Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang fungsi kuadratik dan cara bekerja dengannya.
Eksperimen
Video
Lakaran Graf Fungsi Kuadratik
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Penyuaian Lengkung
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris