Malay
6 | Pendidikan Islam Tingkatan 5 | Kepelbagaian Bangsa Dalam Islam | URA
Contributor : Rohisyam Abidin Report this Video
Chapter : Al-Quran
Topic : Membaca ayat 13 Surah Al-Hujurat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Form 5 Pendidikan Islam
View all videos for Pendidikan Islam Form 5
Related videos
Timed Exam

Prepare exams with mock exam papers

Register for a free Pandai account now