Merumus dan menghayati hadis mentaati pemimpin serta mengamalkan tuntutannya secara beradab dan istiqamah