Merumus dan menghayati hadis memuliakan tetamu serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah