Nabi Muhammad SAW Pemimpin Agung 

5.3  Nabi Muhammad SAW Pemimpin Agung 
 
   
Definisi Pemimpin

Individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi.

 
   
Peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin:  
   

1. Nabi Muhammad SAW pemimpin masyarakat

 • Menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum
 • Menyemai sikap hormat-menghormati dan toleransi dalam masyarakat
 • Berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat
 • Tidak menggunakan kekerasan dan paksaan
 • Memupuk nilai murni dalam masyarakat
 • Menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam
 • Menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah
 
   

2. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera

 • Menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar
 • Merancang strategi peperangan
 • Mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana
 • Menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan
 
   

3. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim

 • Menjadikan al-Quran dan petunjuk Allah SWT sebagai asas menjatuhkan hukuman
 • Adil dan saksama serta berpendirian tegas
 • Menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih
 
   

4. Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara

 • Menghapuskan dasar ekonomi jahiliah
 • Mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil
 • Memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya
 • Mengagihkan zakat kepada mereka yang layak
 • Membasmi segala bentuk penindasan sepertu riba, rasuah dan penipuan
 
   

Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul

 • Sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam
 • Mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat
 • Menerima cadangan yang terbaik
 • Kegigihan Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama
 • Tenang dan bijaksana
 • Bermunajat memohon pertolongan Allah SWT
 • Merancang strategi menghadapi serangan musuh
 • Sentiasa bersyukur atas pertolongan Allah SWT
 • Bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu
   
Iktibar keperibadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin
 • Mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya 
 • Menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka 
 • Menjalankan hubungan baik dengan bukan Muslim 
 • Berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik 
 • Tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran 
 • Tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah 
 • Tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah SWT 
 • Memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin