Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus iktibar daripada keunggulan sifat itqan Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan secara beradab dan istiqamah
Merumus iktibar dan meneladani keperibadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin secara beradab dan istiqamah