Cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia.

 
4.5 Cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia.
 
  Cerita Rakyat  
  Cerita yang wujud dan berkembang dalam masyarakat pada zaman dahulu.  
     
 

Cerita rakyat

 • disampaikan daripada satu generasi kepada satu generasi secara lisan.
 • tiada pemilik khusus tetapi dimiliki bersama.
 • mendapat nasihat dan pengajaran serta hiburan melaluinya
 • terdiri daripada pelbagai jenis
  seperti legenda, mitos, cerita
  asal usul, cerita jenaka, cerita
  binatang dan cerita hikayat.
 

Contoh Cerita Rakyat

 • Si Luncai dengan Labu-labunya
 • Legenda Santubong Sang Puteri (Sarawak)
 • Legenda Nunuk Ragang (Sabah)
 
 
 
 

Cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia.

 
4.5 Cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia.
 
  Cerita Rakyat  
  Cerita yang wujud dan berkembang dalam masyarakat pada zaman dahulu.  
     
 

Cerita rakyat

 • disampaikan daripada satu generasi kepada satu generasi secara lisan.
 • tiada pemilik khusus tetapi dimiliki bersama.
 • mendapat nasihat dan pengajaran serta hiburan melaluinya
 • terdiri daripada pelbagai jenis
  seperti legenda, mitos, cerita
  asal usul, cerita jenaka, cerita
  binatang dan cerita hikayat.
 

Contoh Cerita Rakyat

 • Si Luncai dengan Labu-labunya
 • Legenda Santubong Sang Puteri (Sarawak)
 • Legenda Nunuk Ragang (Sabah)