Institusi yang Mempertahankan Kedudukan Bahasa Kebangsaan

 
11.3 Institusi yang Mempertahankan Kedudukan Bahasa Kebangsaan
 

1. Dewan Bahasa dan Pustaka

Ditubuhkan pada tahun 1956. Antara fungsi penubuhan DBP termasuklah:

 • Membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang.
 • Menerbitkan pelbagai bahan bacaan dalam bahasa kebangsaan.
 • Membakukan ejaan, sebutan dan membentuk istilah.
 • Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dalam semua urusan.
 

2. Sistem Pendidikan

 • Penyata Razak (1956) menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan.
 • Penyata Rahman Talib (1960) menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti.
 • Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 diwujudkan.
 

3. Universiti Kebangsaan Malaysia

 • Ditubuhkan pada tahun 1970 bagi memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu
 

4. Bulan Bahasa Kebangsaan

 • Disambut pada setiap bulan Oktober untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
 

5. Dekad Bahasa Kebangsaan

 • Memperkasakan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang mencakupi pelbagai bidang dan sektor di Malaysia.
 

6. MBMMBI

 • Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) diperkenalkan pada tahun 2012.