Kedudukan Bahasa Kebangsaan

 
11.1 Kedudukan Bahasa Kebangsaan
 
  • Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita.
  • Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67.
  • Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu diwartakan dalam Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996.
  • Pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia boleh menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris dalam komunikasi harian mereka.