Bersekutu Bertambah Mutu

 
8.4 Bersekutu Bertambah Mutu
 
 
  • Cogan kata pada Jata Negara ditulis dalam tulisan Rumi dan Jawi. “Bersekutu Bertambah Mutu”
  • Membawa maksud yang penting kepada seluruh rakyat Malaysia.
  • Cogan kata ini menyeru seluruh warganegara untuk bermuafakat dan bekerjasama bagi melahirkan negara yang sejahtera dan gemilang.
  • Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghayati serta mengamalkan cogan kata Jata Negara.