Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia

8.4 Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia
 

Politik

 • Kehidupan bernegara
  • Nabi Muhammad SAW menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan
  • Khalifah menegakkan agama dan mentadbir mengikut hukum syariah.
  • Kerjasama antarabangsa dijalinkan bagi tujuan dakwah dan silaturahim.
  • Penerokaan wilayah baharu telah meningkatkan imej Islam.
 • Pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan
  • Pemerintahan yang adil kepada semua penduduk tanpa mengira agama dan keturunan.
 • Konsep ummah
  • Masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan.
  • Setiap anggota masyarakat bekerjasama bagi memajukan negara.
 • Sistem syura
  • Mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak.
  • Bertujuan untuk mencapai keputusan secara muafakat.
 

Ekonomi

 • Amalan ekonomi Islam
  • sistem zakat dan sistem wakaf
  • sistem mata wang dirham dan perak
  • kutipan sistem cukai
  • melarang amalan riba
  • menegah penindasan dan penipuan semasa berniaga
  • menghasilkan produk yang bermutu
  • melakukan penyelidikan dalam membangunkan ekonomi
  • tidak menyekat umatnya daripada menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak
  • menghulurkan bantuan dan bersedekah
  • berjimat cermat
 
 • Institusi Baitulmal (Institusi Kewangan)
  • Menguruskan kewangan negara
Sumber Baitulmal
Harta melalui zakat masyarakat
 • zakat fitrah
 • zakat harta
 • ternakan
 • pertanian
 • emas
 • perak
 • barang perdagangan
 • wang simpanan
Harta hak milik umat Islam yang tidak jelas
 • sedekah
 • wakaf
 • wasiat
Pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam -
Harta negara
 • cukai perdagangan
 • sumber kekayaan alam
 • cukai harta
 • harta tanpa waris
Harta daripada peperangan
 • jizyah
 • ghanimah
 • kharaj
Harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris -
 • Memesatkan gedung-gedung perniagaan
  • gedung-gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-barang dari luar negara
 • Menyediakan kemudahan asas
  • pembinaan sistem saliran
  • kemudahan jambatan dan jalan raya
 
Sosial
 • Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita
  • Peluang mendapat pendidikan
  • Tokoh wanita:
   • Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq
   • Shafiah binti Abdul Muthalib
 • Teknik penyelidikan saintifik
  • Industri pengeluaran barangan
   • Kertas
  • Kaedah penyelidikan pertanian
   • Sistem pengairan
   • Pemilihan benih dan baja bermutu
  • Bidang astronomi
  • Bidang fizik
  • Bidang perubatan
  • Bidang kimia
 • Kewujudan pusat kegiatan intelektual
  • Pusat pendidikan
   • Masjid dijadikan institusi pendidikan
    • Damsyik
    • Kufah
    • Basrah)
   • Istana khalifah menjadi tempat belajar dan perpustakaan
  • Pusat intelektual di Cordoba dan Toledo, Sepanyol
   • Pengkaji atau pelajar dari Eropah datang belajar di universiti-universiti Islam dalam bidang sains dan falsafah.
   • Sarjana Islam melakukan penterjemahan tentang falsafah dan sains dari zaman Yunani.
   • Hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan budaya ilmu yang baik.
 
Kemunculan Ilmuan Islam
Bidang Tokoh Sumbangan
Ilmu Sains dan Kimia Jabir bin Hayyan (Geber)
 • Menghasilkan himpunan “korpus Jabir”.
 • 80 buah karya berkaitan perubatan dan kimia.
 • Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.
Perubatan Ibn Sina (Avicenna)
 • Tokoh perubatan
 • Ahli falsafah
 • Buku al-Qanun fi al-Tib
 • Mempengaruhi ahli falsafah Barat, Alexander the Great.
Falsafah Al-Kindi
 • Lebih daripada 270 buah karya dalam pelbagai bidang.
 • Mempengaruhi tokoh ilmuan Eropah seperti Roger Bacon dan Descartes.
Astronomi dan falak Al-Battani (Albategnius)
 • Memperkenalkan asas ilmu trigonometri.
 • Menulis buku astronomi.
 • Mencipta alat ukuran masa.
Geografi Al-Biruni
 • Kajian utama dalam kartografi (peta) dan geografi.
 • Ramai orang Eropah menggunakan peta beliau.
 • Menghasilkan rajah gerhana bulan.
Matematik Al-Khawarizmi
 • Pengasas ilmu algebra.
 • Pengasas kitab Hisab al-Jabr wa al Muqabalah.
 • Kitab tersebut diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa.
 • Terjemahan ke dalam bahasa Latin dilakukan oleh Gerald of Cremona dan dijadikan teks asas di universiti-universiti Barat.
Pelayaran Ibn Battuta
 • Berlayar ke India dan Alam Melayu.
 • Buku pelayaran beliau digunakan oleh pelayar lain.