Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai Pemimpin

 

 
8.3 Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai Pemimpin
 
Pemimpin negara
Tempatan
 • Orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing.
 • Mempersaudarakan masyarakat Islam
 • Menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam.
Antarabangsa
 • Menghantar perwakilan atau misi dakwahnya ke luar negara seperti ke Habsyah, Mesir, Byzantium dan Parsi.
 
Pemimpin masyarakat
Sebelum hijrah
 • Nabi Muhammad SAW menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah.
Selepas berhijrah ke Madinah
 • Menekankan konsep syura atau perundingan, keadilan, persamaan dan kebebasan melalui Piagam Madinah.
 • Menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar.
 • Menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dengan nilai-nilai murni.
 • Mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat.
 
Pembangun ekonomi
Perdagangan dan hubungan luar
 • Menggalakkan hubungan perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan lain.
 • Kedudukan Madinah yang strategik untuk aktiviti perdagangan.
Pertanian
 • Pertanian berasaskan prinsip ekonomi Islam.
Pengurusan tanah
 • Menggalakkan pembangunan semula tanah terbiar.
 • Menebus semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi.
Pembangunan pasar Suq al-Ansar
 • Membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan orang Yahudi.
 
Pemimpin tentera
Konsep jihad
 • Menegakkan agama Islam yang suci, mempertahankan bangsa dan tanah air.
 • Setiap umat Islam digesa untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mempertahankan maruah diri dan kesucian agama Islam.
Menjaga kesucian agama kesejahteraan manusia sejagat
 • Peperangan tidak diizinkan melainkan demi mempertahankan agama, umat dan negara.Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati dan memusnahkan tumbuhan atau tanam-tanaman.
 • Nabi Muhammad SAW mendengar pandangan orang lain dalam mengatur strategi peperangan.
Pembukaan semula kota Makkah
 • Mengatur strategi yang berkesan untuk membuka semula kota Makkah.