10: Hadis sebagai sumber hukum

 
10 Hadis Sebagai Sumber Hukum
 
  Hadis Sanad Matan
Dari segi bahasa Kata-kata atau baharu Sandaran Sesuatu yang jelas dan zahir
Dari segi istilah Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan sifat Rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis Teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad
 
Imej ini menunjukkan infografik dengan tajuk ‘Peranan Hadis Sebagai Sumber Hukum.’ Terdapat tiga kotak berwarna biru muda yang masing-masing bernombor 1, 2, dan 3. 1. Kotak pertama menyatakan bahawa hadis menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. 2. Kotak kedua menerangkan bahawa hadis memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. 3. Kotak ketiga menjelaskan bahawa hadis menerangkan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Di sudut kiri atas terdapat logo ‘Pandai’.
 

 

 
Pengelasan Hadis
Percakapan
Sesuatu yang diucapkan oleh Nabi SAW
Pengakuan/Persetujuan
Diam Nabi SAW terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya
Perbuatan
Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW
Sifat
Perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat keperibadian Rasulullah SAW
 
Al-Quran Hadis Qudsi Hadis Nabawi
Makna dan lafaz daripada Allah  Makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah Makna dan lafaz daripada Rasulullah
Mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca Mendapat pahala kerana mempelajari da beramal dengannya
Terbahagi kepada sahih, hasan, da'if dan maudhu'
Sahih tanpa keraguan