Ekuiti Pemilik Syarikat Berhad Menurut Syer

 
 
5.3 Ekuiti Pemilik Syarikat Berhad Menurut Syer
 
Butiran yang ditunjukkan dalam Penyata Kedudukan Kewangan ialah Modal Diterbitkan dan Berbayar Penuh
 
  Ekuiti Pemilik  
  Hutang perniagaan kepada pemiliknya.  
     
 
Bahagian Ekuiti Pemilik dalam Penyata Kedudukan Kewangan:
 
Komponen Ekuiti Pemilik Bagi Perniagaan Syarikat
 
Komponen Ekuiti Pemilik Bagi Perniagaan Perkongsian
 
Komponen Ekuiti Pemilik Bagi Perniagaan Milikan Tunggal