Kawalan Tunai

3.1

Kawalan Tunai

 
  Kawalan Tunai  
  Kawalan dalaman yang berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian wang tunai.  
     
 
Tujuan Kawalan Tunai
 • Mengurangkan risiko penyelewengan dan kecurian tunai.
 • Memastikan perniagaan mempunyai tunai yang mencukupi.
 • Memastikan penggunaan tunai yang optimum untuk tujuan produktif.
 
Aspek kawalan dalam pengendalian tugas
 1. Penetapan tugas
  • Hanya juruwang menerima tunai.
  • Hanya individu yang sah layak menandatangani cek pembayaran tunai.
 2. Pengasingan tugas
  • Individu berbeza menerima, merekod dan memegang tunai.
  • Individu berbeza meluluskan dan membuat pembayaran.
 3. Pendokumentasian
  • Perlu ada bukti dokumen penerimaan wang.
  • Perlu ada bukti dokumen pembayaran wang.
 4. Kawalan fizikal
  • Simpan tunai di dalam peti besi atau bank.
  • Cek kosong perlu disimpan di tempat yang selamat.
 5. Pusingan tugas
  • Menukar ganti kakitangan yang menerima tunai, merekod tunai dan memegang tunai.
  • Menukar ganti kakitangan yang membuat bayaran dan merekod bayaran.
 
Dua Kaedah Kawalan Tunai
 1. Penyata Penyesuaian Bank
 2. Belanjawan Tunai