Akaun Pengasingan Untung Rugi

 

 
4.2

Akaun Pengasingan Untung Rugi

 

Tujuan Akaun Pengasingan Untung Rugi adalah untuk menentukan pembahagian untung atau rugi pekongsi-pekongsi.

 

Akaun Perdagangan - Menentukan Untung atau Rugi Kasar

Akaun Untung Rugi - Menentukan Untung atau Rugi Bersih

Akaun Pengasingan Untung Rugi - Menentukan bahagian Untung atau Rugi untuk pekongsi

 
Format Akaun Pengasingan Untung Rugi

Bentuk 'T':

 

Format Penyata:

 

Rumus Faedah Atas Ambilan

 

Rumus Faedah Atas Modal

 

Rumus Faedah Atas Pinjaman:

 

Kongsi Untung atau Kongsi Rugi

 • Ditentukan setelah mengambil kira Faedah atas Ambilan, Faedah atas Modal serta Gaji / Elaun / Bonus pekongsi
 • Kongsi Untung atau Rugi perlu diagihkan kepada pekongsi pada setiap hujung tahun
 • Tatacara merekod Kongsi Untung atau Rugi:
  • Kongsi Untung
   • Debit - Akaun Pengasingan Untung Rugi
   • Kredit - Akaun Semasa
  • Kongsi Rugi
   • Debit - Akaun Semasa
   • Kredit - Akaun Pengasingan Untung Rugi
 • Untung atau rugi dibahagikan kepada semua pekongsi dengan kaedah:
  • Pembahagian sama rata
  • Nisbah baki modal awal
  • Nisbah tetap