Perniagaan Perkongsian

4.1

Perniagaan Perkongsian

PERKONGSIAN
Organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya dua orang hingga dua puluh orang pekongsi.
 
 
 • Mengikut Seksyen 3(1) Akta Perkongsian 1961, perkongsian boleh ditakrifkan sebagai:
  'Perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.'
 • Melalui perniagaan jenis perkongsian, pemilik berkongsi modal, kepakaran, pengalaman dan risiko.
 
Perkongsian Milikan Tunggal
Dimiliki 2 hingga 20 orang pekongsi Dimiliki seorang pemilik
Modal disumbangkan oleh pekongsi Modal disumbangkan oleh pemilik sendiri
Untung atau rugi diagihkan antara pekongsi mengikut perjanjian Untung atau rugi dinikmati oleh pemilik sendiri
Boleh dibubarkan sekiranya pekongsi meninggal dunia/diisytiharkan muflis/ atas persetujuan bersama Hayat tidak berterusan jika pemilik meninggal dunia atau tidak mahu meneruskan perniagaan
Akaun Perdagangan dan Untung Rugi  & Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun Perdagangan dan Untung Rugi
Akaun Modal Pekongsi dan Akaun Semasa Modal, Untung Bersih dan Ambilan
 
Kelebihan Perubahan Entiti Milikan Tunggal kepada Perniagaan Perkongsian
 • Modal yang lebih besar.
 • Pelbagai kepakaran dikongsi bersama.
 • Risiko perniagaan ditanggung bersama.
 
Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961
 • Untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara pekongsi.
 • Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman pekongsi.
 • Faedah tidak dibayar atas modal pekongsi.
 • Pekongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji.
 • Setiap pekongsi berhak menguruskan perniagaan.
 • Buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan.
 
Ikatan Perkongsian dapat mengelakkan sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul pada kemudian hari dan memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui bersama.
 
Kandungan Ikatan Perkongsian Berkaitan Aspek Perakaunan
 • Modal yang disumbangkan oleh pekongsi.
 • Faedah atas Pinjaman.
 • Kongsi Untung atau Kongsi Rugi.
 • Faedah atas Modal.
 • Faedah atas Ambilan.
 • Gaji/Elaun/Bonus pekongsi.
 

Perkara lain yang terkandung dalam Ikatan Perkongsian:

 • Nama perniagaan
 • Nama pekongsi
 • Bentuk perniagaan
 • Alamat perniagaan
 • Kuasa dan tanggungjawab pekongsi
 • Penyimpanan akaun
 
Jumlah Modal Yang Disumbangkan Oleh Pekongsi
Merupakan jumlah kepentingan setiap pekongsi perniagaan perkongsian
 
 
Faedah Atas Modal
 • Ganjaran yang dibayar kepada pekongsi kerana menyumbangkan modal dalam perniagaan.
 • Galakan kepada pekongsi melabur modal yang lebih banyak ke dalam perkongsian.
 • Tuntutan pekongsi kepada perkongsian.
 
 
Faedah Atas Ambilan
 • Faedah yang dikenakan kepada pekongsi yang membuat ambilan.
 • Untuk mengawal pekongsi daripada membuat ambilan berlebihan.
 • Tuntutan perkongsian terhadap pekongsi.
 
 
Faedah Atas Pinjaman Pekongsi
 • Diberikan kepada pekongsi yang memberikan pinjaman kepada perniagaan.
 • Tuntutan pekongsi kepada perniagaan perkongsian.
 
 
Gaji / Elaun / Bonus pekongsi
 • Ganjaran kepada pekongsi yang aktif menguruskan perniagaan perkongsian.
 • Amaun bayaran tertakluk kepada perkara yang telah dipersetujui dalam Ikatan Perjanjian Perkongsian.
 • Tuntutan pekongsi kepada perkongsian.
 
 
Kongsi Untung atau Rugi
Ditentukan setelah mengambil kira Faedah atas Ambilan, Faedah atas Modal serta Gaji / Elaun / Bonus pekongsi
 
 

Implikasi sekiranya tiada Ikatan Perkongsian:

 • Perjanjian perlu dipersetujui dan ditandatangani oleh pekongsi -pekongsi sebelum menubuhkan perniagaan perkongsian.
 • Perjanjian boleh dibuat secara lisan atau bertulis.
 • Jika perjanjian perkongsian tidak dibuat dan berlaku perselisihan antara pekongsi, maka perkara tersebut akan diselesaikan menurut Akta Perkongsian 1961.
 • Pekongsi perlu menyelesaikan perkara berbangkit dengan merujuk Bahagian IV Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961.