Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan pengertian hijrah
  2. Menerangkan sebab yang mendorang hijrah ke Madinah
  3. Menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah
  4. Menganalisis kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah
  5. Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah ke Madinah
  6. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam melakukan perubahan secara beradab dan istiqamah