Year 2

element 02
Bahasa Melayu

Year 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Sirah 
Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus iktibar daripada keunggulan sifat itqan Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan secara beradab dan istiqamah
element 02
Adab 
Merumus adab terhadap alam sekitar yang menepati syarak dan mengamalkannya secara istiqamah