Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul
  2. Membaca perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul
  3. Menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul
  4. Menulis ayat yang mengandungi perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul
  5. Mencintai tulisan jawi sebagai warisan budaya bangsa
Nota Ringkas