Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul
  2. Membaca perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul
  3. Menulis perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul
  4. Menulis ayat yang mengandungi perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul
  5. Mencintai tulisan jawi sebagai warisan budaya bangsa
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini