Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Jawi 
Mengenal, membaca dan menulis perkataan tradisi dengan betul secara beradab dan istiqamah
Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul secara beradab dan istiqamah