Mengenal, membaca dan menulis perkataan tradisi dengan betul secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal perkataan tradisi dengan betul
  2. Membaca perkataan tradisi dengan betul
  3. Menulis perkataan tradisi dengan betul
  4. Menulis ayat yang mengandungi perkataan tradisi dengan betul
  5. Mencintai tulisan jawi sebagai warisan budaya bangsa
Latihan untuk topik ini