Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal kedudukan huruf hamzah dalam perkataan dengan betul
  2. Membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul
  3. Menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul
  4. Mencintai tulisan jawi sebagai warisan budaya bangsa
Nota Ringkas