Merumus adab berpakaian yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud dan hukum menutup aurat
  2. Menerangkan hukum menutup aurat berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menjelaskan adab dan ciri-ciri berpakaian yang menepati syarak
  4. Menghafaz doa berpakaian dan mengamalkannya
  5. Mengaplikasi adab berpakaian yang menepati syarak
  6. Merumus adab berpakaian yang menepati syarak
  7. Menjaga adab berpakaian dengan mencontohi sunah Rasulullah SAW dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini