Merumus dan mengamalkan konsep bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan pengertian najis
  2. Menjelaskan bahagian dan jenis najis serta cara menyucikannya
  3. Mengaplikasi cara-cara bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul
  4. Menghuraikan kepentingan bersuci dalam kehidupan harian
  5. Menjaga kebersihan dan kesucian dalam semua aspek kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini