Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada nifak secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud nifak
  2. Menerangkan hukum nifak berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menjelaskan bahagian-bahagian nifak dan perkara-perkara yang boleh menyebabkannya
  4. Menganalisis kesan nifak dalam kehidupan
  5. Merumus tindakan menjauhi nifak
  6. Mengelakkan perbuatan nifak dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini