Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud kufur
  2. Menerangkan hukum kufur berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menjelaskan bahagian-bahagian kufur dan perkara-perkara yang boleh menyebabkannya
  4. Menganalisis kesan kufur dalam kehidupan
  5. Merumus tindakan menjauhi kufur
  6. Mengelakkan perbuatan yang boleh membawa kepada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini