Membaca ayat 188 Surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 188 Surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid
  2. Menyatakan maksud ayat
  3. Menjelaskan larangan Allah s.w.t dalam ayat
  4. Menyatakan pengertian rasuah
  5. Menjelaskan bentuk perbuatan rasuah
  6. Menerangkan kesan perbuatan rasuah
  7. Merumuskan pengajaran ayat 188 Surah Al-Baqarah dengan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  8. Jujur dan amanah dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah