Transformasi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan perubahan bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek yang melalui transformasi, dan seterusnya menerangkan idea padanan satu-dengan-satu antara titik-titik dalam transformasi.
  2. Menerangkan idea kekongruenan dalam transformasi
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini